Bozok Üniversitesi-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İçin Tıklayınız..
Yüksek Öğretim Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Tıklayınız..
 Ba�l�ks�z Belge
  Üye Girişi  
 
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
 
     
  HİZMET ALIM İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ  
 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Linke Git 

 
   
     

  ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ALIMLARI HAKKINDA GENELGE  
 

Elektronik Haberleşme Hizmeti, Elektrik ve Doğal Gaz Alımları Genelgesine İlişkin Genel Yazı

İNDİR 

 
   
     

  2013 PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ  
 

                                                    Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında uygulanacak olan parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatlarını belirlemektir.

Kasa işlemleri

MADDE 2 – (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 12 nci maddesi gereğince, muhasebe birimlerince kasadan yapılacak ödeme sınırı; Tablo I’in kasa işlemleri bölümünde gösterilmiştir.

İNDİR 

 
   
     

  KKTC GÜNDELİKLER 2013  
 

2013 Yılı KKTC ve Yurtdışı Gündelikleri Hakkında Karar,

İNDİR 

 
   
     

  GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI TEBLİĞİ  
 

Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Ek 1-2
Ek 3

 
   
     

  MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ VERİ GİRİŞİ HAKKINDA  
 

Maaş ve Yük Hesabı Modülüne Veri Girişine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır...(20.02.2013)

DUYURUYA GİT...! 

 
   
     

  UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  
 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır...(18.02.2013)

 İNDİR 

 
   
     

  2012 FAALİYET RAPORLARI FORMLARI  
 

2012 YILI FAALİYET RAPORU FORMLARINI İNDİREREK DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.TÜM FORMLAR EKLİ DOSYAMIZDA BULUNMAKTADIR.

İNDİR 

 
   
     

  İÇ DENETÇİLER ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
 

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/8/2012 tarihli ve 9005 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
   
     

  MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ ÇIKTI!!  
 

Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî hizmetler birimlerinde çalıştırılacak malî hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

DETAY 

 
   
     

  EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİNE DAİR TEBLİĞ  
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2013/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş ve 30.01.2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 
   
     

 
© Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-2013
280,269 Tekil Ziyaretçi