Bozok Üniversitesi-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İçin Tıklayınız..
Yüksek Öğretim Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Tıklayınız..
 Ba�l�ks�z Belge
  Üye Girişi  
 
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
 
     
  KKTC GÜNDELİKLER 2013  
 

2013 Yılı KKTC ve Yurtdışı Gündelikleri Hakkında Karar,

İNDİR 

 
   
     

  GİYECEK YARDIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN UYGULANMASI TEBLİĞİ  
 

Giyecek Yardımına İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına İlişkin Genelge

Ek 1-2
Ek 3

 
   
     

  MAAŞ VE YÜK HESABI MODÜLÜ VERİ GİRİŞİ HAKKINDA  
 

Maaş ve Yük Hesabı Modülüne Veri Girişine İlişkin Duyuru Yayınlanmıştır...(20.02.2013)

DUYURUYA GİT...! 

 
   
     

  UZAKTAN ÖĞRETİME İLİŞKİN USUL VE ESASLAR  
 

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar yayımlanmıştır...(18.02.2013)

 İNDİR 

 
   
     

  2012 FAALİYET RAPORLARI FORMLARI  
 

2012 YILI FAALİYET RAPORU FORMLARINI İNDİREREK DOLDURULMASI GEREKMEKTEDİR.TÜM FORMLAR EKLİ DOSYAMIZDA BULUNMAKTADIR.

İNDİR 

 
   
     

  İÇ DENETÇİLER ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  
 

İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 17/8/2012 tarihli ve 9005 sayılı yazısı üzerine, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 65 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 
   
     

  MALİ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ ÇIKTI!!  
 

Bu Yönetmelik, düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin malî hizmetler birimlerinde çalıştırılacak malî hizmetler uzman ve uzman yardımcılarının mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri ve yeterlik sınavları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

DETAY 

 
   
     

  EŞİK DEĞERLER VE PARASAL LİMİTLERİN GÜNCELLENMESİNE DAİR TEBLİĞ  
 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi” başlıklı 67 nci maddesine göre, 2013/1 sayılı Kamu İhale Tebliği ile 1 Şubat 2013 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler güncellenmiş ve 30.01.2013 tarih ve 28544 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 
   
     

  MUHASEBE YETKİLİSİ ADAYLARININ EĞİTİMİ,SERTİFİKA VERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK  
 

Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi İle Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır...(26.01.2013)

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz...

 
   
     

  YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ELEMANLARININ AYLIK ÖDEMESİ  
 

Yurtdışında Görevlendirilen Öğretim Elemanlarının Aylıklarının Ödenmesine Dair Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısı yayınlanmıştır...(23.01.2013)

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün yazısına buradan ulaşabilirsiniz...

 
   
     

  KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (SAYI: 2013-3)  
 

13/12/1983 tarihli ve 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesi ve 20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Mali kontrole ilişkin hükümler” başlığı altındaki 8 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında aşağıdaki esas ve usullere uyulması gerekli görülmüştür.

Resmi Gazete İçin Tıkla

 
   
     

 
© Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-2013
265,571 Tekil Ziyaretçi