Bozok Üniversitesi-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İçin Tıklayınız..
Yüksek Öğretim Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Tıklayınız..
 Ba�l�ks�z Belge
  Üye Girişi  
 
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
 
     
  GÜNEY HAYTA - GÖREV TANIMI  
 

GÖREVİN ADI                    : Memur

GÖREVİN KAPSAMI         : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÖREVİN KISA TANIMI

Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Daire Başkanlığının gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak mevzuat çerçevesinde büro işlemlerini yürütür.

  1. 1.      GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

1.1         Gerekli sistem yardımıyla bilgisayarı çalıştırmak,

1.2         Girdi ve çıktıları sistem gereklerine uygun olarak yapmak.

1.3         Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici işlem yapmak.

1.4         Bilgisayarda yapılan işleri belirtilen zamanlamaya göre yapmak, sistem yazılımı yapmak ve belirli zamanda yapılması gereken işleri yoğunluğuna göre bilgisayar ortamında optimumda tutmak

1.5          Sistem yazılımı ve uygulama programlarından gelen konsol mesajlarını anlayarak gereken işlemleri yapmak.

1.6         Amirlerince verilen her türlü yazışmayı elektronik ortamda yazmak.

1.7         Göreviyle ilgili programları kullanarak bilgisayara(data, grafik, resim, şekil, harita vb) her türlü veriyi yüklemek.

1.8         Kendisine verilen görevleri diğer şube personeliyle işbirliği içinde yürütmek.

1.9         Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.

1.10     Amirlerince verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak

 

  1. 2.    YETKİLERİ

2.1Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

2.2Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

  1. 3.      EN YAKIN YÖNETİCİSİ

Şef / Şube Müdürü

  1. 4.      ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

 

 

  1. 5.      BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

5.1      657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

5.2      657 Sayılı kanunun 41’inci maddesindeki öğrenim şartları taşımak

5.3      Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

5.4      Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

 

 

6. SORUMLULUK:

       Bilgisayar İşletmeni, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Şef, Şube Müdürü, Daire Başkanına karşı sorumludur.

 
     
 
© Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-2013
297,423 Tekil Ziyaretçi