Bozok Üniversitesi-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İçin Tıklayınız..
Yüksek Öğretim Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Tıklayınız..
 Ba�l�ks�z Belge
  Üye Girişi  
 
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
 
     
  MUSTAFA ULUSOY-GÖREV TANIMI  
 

GÖREVİN ADI                   : Veznedar 

GÖREVİN KAPSAMI       : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

GÖREVE İLİŞKİN PERSONEL: Mustafa ULUSOY

1. GÖREVİN KISA TANIMI

Bozok Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; göreviyle ilgili mevzuata uyarak görevinin gerektirdiği işlemleri yapar.

2. GÖREVİ VE SORUMLUKLULAR 

2.1         Mevzuat esaslarına göre tamamlanmış belgelere dayanarak ve usulüne uygun olarak para alma ve ödeme işlerini yapmak.

2.2         Tahsil edilen ve ödenen paralan günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

2.3         Teslim edilen kıymetli evrakı ilgili defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

2.4         Para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza etmek

2.5         Kasada bulunması gereken paradan fazlasını zamanında gerekli yerlere yatırmak veya teslim etmek.

2.6         Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak

 

3. YETKİLERİ

3.1  Yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.

       3.2     Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek.

 

4. EN YAKIN YÖNETİCİSİ

       Şef

5. ALTINDAKİ BAĞLI İŞ UNVANLARI

6. BU İŞTE ÇALIŞANDA ARANAN NİTELİKLER

6.1      657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’unda belirtilen genel niteliklere sahip olmak.

6.2      657 Sayılı kanunun 41’inci maddesindeki öğrenim şartları taşımak

6.3      Personel işlemleri ile ilgili mevzuatı bilmek.

6.4       Görevini gereği gibi yerine getirebilmek için gerekli iş deneyimine sahip olmak

7.SORUMLULUK:

        Veznedar, yukarıda yazılı olan bütün bu görevleri kanunlara ve yönetmeliklere uygun olarak yerine getirirken Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürüne ve Strateji Geliştirme Daire Başkanına karşı sorumludur.

8. DAĞITIM:

İlgili birimlere dağıtımı yapılır.

 
     
 
© Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-2013
297,441 Tekil Ziyaretçi