Bozok Üniversitesi-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı


Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları İçin Tıklayınız..
Yüksek Öğretim Kalite Komisyon Çalışmaları İçin Tıklayınız..
 Ba�l�ks�z Belge
  Üye Girişi  
 
Kullanıcı Adı

ParolaHenüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın
 
     
  Strateji Planlama  
 

STRATEJİ PLANLAMA VE YÖNETİM

BİLGİ SİSTEMİ BİRİMİ 

 • Ulusal kalkınma programlarına dayanarak hazırlanan program çerçevesinde orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek,

 • Amaç ve hedefleri oluşturmak üzere çalışmalar yapmak,

 • Birim faaliyet raporlarını esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak,

 • Stratejik planlama çalışmalarına yönelik bir hazırlık programı oluşturmak,

 • İdarenin stratejik planlama sürecinde ihtiyaç duyulacak eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek,

 • İdarenin stratejik planın hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek,

 • Stratejik planlamaya ilişkin her türlü çalışmayı yürütmek,

 • İdarenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütlerini belirlemek ve geliştirmek,.

 • İdarenin yönetimi, hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak,.

 • İdarenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dış faktörleri incelemek,.

 • Kurum içi kapasite araştırması yapmak,.

 • Hizmetlerin etkililiğini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel araştırmalar yapmak,.

 • Yeni hizmet fırsatları belirlemek etkililik ve verimliliği önleyen tehditlere tedbirler almak,.

 • İdare faaliyetleriyle ilgili veri toplamak ve analiz etmek,.

 • İdare faaliyetlerinin stratejik plan, performans programı ve bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek..

 
     
 
© Bozok Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-2013
321,548 Tekil Ziyaretçi